063-594-1656, 063-562-6164

วันนี้ก็มาคุยกับเพื่อน ๆ ในเรื่องของ SMAS นะครับ อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนสนใจ และเคยได้ยินคํา ๆ นี้กัน แต่ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วว่ามันคืออะไร SMAS คืออะไร แล้วเขาทําอะไรกัน และวิธีผ่าตัดมีกี่วิธี ซึ่งมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับ ในบทความนี้ หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ

ดึงหน้า SMAS คืออะไร

หลายคนพูดถึง SMAS ว่ามันคืออะไรนะ และพูดถึงกันมาก เพราะช่วยในการกระชับใบหน้า ตั้งแต่การไม่ผ่าตัด ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใช้พลังงานต่าง ๆ ที่มาทํางานกับเนื้อเยื่ออันนี้ว่า SMAS มันกระชับขึ้น หน้าจะตึงขึ้น หรือผ่าตัด เขาเข้าไปทําอะไรกับชั้น SMAS นะครับ ซึ่งมีแต่การโฆษณา แต่อาจจะไม่ได้อธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ทําไมมันตึงขึ้น มันมีประโยชน์อย่างไร

SMAS คือชั้นกล้ามเนื้อบาง ๆ ที่อยู่ใต้ผิวหนังรวมไปถึงลําคอด้วย เป็นชั้นเดียวกับกล้ามเนื้อที่ใช้แสดงสีหน้าต่าง ๆ อย่างเช่น กล้ามเนื้อที่ใช้ยู่ตา ใช้หลับตา ที่ทําให้เกิดตีนกาเนี่ยนะครับ กล้ามเนื้อขมวดคิ้ว กล้ามเนื้อรอบปากที่เราใช้ยื่น ใช้ปิดปาก หรือว่าอาจจะแผ่มาถึงลําคอด้วยก็จะเป็นกล้ามเนื้อเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เวลาเราเกร็งคอแล้วเกิดเป็นแผ่นขึ้นมานั่นเอง

ชั้นกล้ามเนื้อ

แต่ว่าหลังจากใต้ชั้นนี้ มันจะมีผิวหนังใช่ไหมครับ ไขมันแล้วก็เป็นชั้น SMAS นะ และหลังจากใต้ชั้นนี้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลัก ที่ใช้บังคับใบหน้าจริง ๆ ต่าง ๆ แล้ว อย่างเช่น การยกปาก การยิ้มจริง ๆ หรือว่าการกดปากลง หรือว่าการเคี้ยว การโยกกราม เป็นต้น อันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหลัก เป็นกล้ามเนื้อมัด ๆ ไม่ได้เป็นแผ่นแล้ว

ถ้าเป็น SMAS มันจะเป็นชั้นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังบาง ๆ ชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อยู่ตา กล้ามเนื้อยู่ปาก กล้ามเนื้อเกร็งคอ แต่มันจะมีเยื่อมาเชื่อมกันเป็นแผงทั้งหน้าเลย เพราะฉะนั้นชั้นนี้เป็นส่วนที่เราสามารถดึงได้ กระชับมันได้

แต่กล้ามเนื้อหลักที่อยู่ใต้นี้ มันเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักที่มีหน้าที่ของมันต่างหาก เพราะฉะนั้นอาจจะไปทําอะไร หรือไปผ่าตัด ไปเย็บ ไปดึง ไปตัด ไปรั้ง อันนี้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าจะทําให้หน้าที่มันเสียไป หรือทําให้กล้ามเนื้อผิดรูปหรือตายไป หน้าก็จะผิดรูปไปนะครับ

การหย่อนคล้อยเมื่ออายุมากขึ้น และวิธีการยกกระชับ

พอเราอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อนี้มันมีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นห่อหุ้มคล้าย ๆ กับเยื่อบุลูกตาที่ห่อหุ้มไขมัน เวลาเราแก่ขึ้นแล้วเห็นถุงใต้ตา เพราะว่าเยื่อบุลูกตามันหย่อนลง กล้ามเนื้อส่วนนี้ที่เป็น SMAS มันก็มีความหย่อนคล้อยไปด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพอมันหย่อนคล้อย เราก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีการป่อง มีการคล้อย มีการห้อยลง

การยกกระชับหน้าเมื่อยังอายุไม่มาก

ถ้ายังเป็นไม่มาก เราอาจจะใช้พลังงานต่าง ๆ จากเครื่องบางอย่าง ที่เคยได้ยินอาจจะเป็น Ultraformer เป็น Ulthera เป็น Hifu เป็นพลังงาน Ultrasound เป็นพลังงาน RF หรือ Radio Frequency ทําให้เกิดความร้อนกับชั้นนี้นะครับ แล้วก็จะทําให้เหมือนกล้ามเนื้อมันกระชับขึ้น ซึ่งถ้ามันไม่มีระยะ หรือไม่มี Distance ของการหย่อน มันก็อาจจะยังพอจะได้ผลอยู่บ้าง

แต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นจริง ๆ มันเริ่มมีการหย่อน เหมือนผิวหนังที่เริ่มมีการหย่อนจริง ๆ หรือมีระยะเกิน ก็อาจจะต้องไปพึ่งการผ่าตัดที่ต้องไปดึง หรือไปกระชับมันจริง ๆ นั่นก็คือการผ่าตัดดึงหน้าส่วนต่าง ๆ ที่เรามักจะลงไปถึงกล้ามเนื้ออันนี้ด้วย โดยเฉพาะที่เป็นหน้าส่วนกลางลงมาถึงล่างจนถึงคอ เราสามารถที่จะทําการผ่าตัดกับชั้นนี้ได้นะครับ

การดึงหน้ายกกระชับในผู้สูงอายุ

ถ้าเป็นยกหน้าเฉพาะส่วนบนที่เป็น Mini Face Lift ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ยกคิ้ว กล้ามเนื้อขมับ ตรงนี้มันจะไม่ใช่ SMAS อันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อหลัก ซึ่งเราไปผ่าตัดเย็บอะไรมันไม่ได้

แต่ว่าถ้าลงไปถึงชั้นล่างตรงใต้โหนกแก้มลงมาอย่างนี้ จนถึงกรอบหน้าล่าง จนถึงคอ อันนี้จะมี SMAS ที่แผ่เป็นแผ่น และมันเชื่อมกันอยู่ทั้งหน้า อันนั้นเราสามารถที่จะไปทําอะไรกับมันได้

วิธีการจัดการกับชั้น SMAS

ทีนี้หมอทําอะไรกับมัน เมื่อผ่าตัดดึงหน้าชั้นใต้ผิวหนัง เราเลาะผิวหนังออกใช่ไหมครับ แยกจากชั้นนี้ ผิวหนังกับไขมันแยกออกจากชั้นนี้ พอถึงชั้นนี้ เราก็จะมีวิธีที่จะทําอะไรกับมันหลัก ๆ อยู่ 3 วิธีนะครับ

1. วิธีแรกเขาเรียก Plication

Plication คือการเย็บเฉย ๆ เย็บยู่เข้าหากัน ไม่ได้เลาะอะไร เพียงแต่ว่าเราเหมือนเอาด้ายไปเย็บ แล้วมัดเข้าหากันเหมือนเชือกผูกรองเท้า อาจจะเย็บเป็นจุด ๆ ผูกเข้าเฉย ๆ
ข้อดีก็คือว่ามันง่าย โดยไม่ต้องเสี่ยงจากการเลาะที่จะไปโดนเส้นประสาท เส้นประสาทของใบหน้ามันจะอยู่ใต้ชั้นนี้พอดี
แต่ข้อเสียก็คืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนตําแหน่งของตัวกล้ามเนื้อมากนัก ไม่ได้เป็นการยกขึ้น แต่ว่าเป็นการกระชับหรือย่นระยะให้มันสั้นลงเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าเย็บไม่ดี เย็บกว้าง หรือเย็บลึกไป มันก็ไปโดนเส้นประสาทได้เหมือนกัน ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการถูกรัด อาจจะเป็นการปวด หรืออาจจะเป็นการอ่อนแรงไปของเส้นประสาทได้เช่นกัน

2. วิธีที่ 2 เขาเรียก Smasectomy

SMAS ก็คือ Superficial (Subcutaneous) Musculo Aponeurotic System
ที่บอกก็คือเป็นใต้ผิวหนัง Subcutaneous คือใต้ผิวหนัง Musculo Aponeurotic System ก็คือเยื่อหุ้มบาง ๆ บวกกับเยื่อกล้ามเนื้อด้วย เป็นระบบของมัน อันนี้ Smasectomy จะทําการยกขึ้นเลาะขึ้น แต่ดึงมาแล้วตัดส่วนเกินออก เหมือนกับเวลาเราดึงผิวหนัง แล้วตัดผิวหนังออก แล้วเย็บขอบที่เหลือชนกับขอบเดิมที่เรายกขึ้นมาเหมือนกับการตัดผิวหนัง

ข้อดีคือมีการยกเปลี่ยนตําแหน่งเหมือนกัน แต่ว่าตัวกล้ามเนื้อ SMAS นั้น จริง ๆ แล้วตามงานวิจัยและที่หมอเห็นเองทุกวัน ส่วนที่หนาและแข็งแรงจริง ๆ ก็คือส่วนด้านข้าง ด้านข้างตรงขอบตรงนี้ ที่เป็นด้าน Lateral หรือด้านข้างสุด ของกล้ามเนื้อประมาณ 1 ใน 3 ของระยะทั้งหมดนี้ ส่วนนี้จะหนาและแข็งแรงที่สุด พอส่วนกลาง ๆ มันจะเริ่มบางนิดหนึ่ง ตรงปลายก็อาจจะหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ส่วนที่บางที่สุดคือแถว ๆ ตรงกลาง

ทีนี้ ถ้าเราทํา Smasectomy คือยกแล้วตัดส่วนเกินออก มันจะทําให้ส่วนที่แข็งแรงถูกตัดออก เพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บเนี่ย อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ การทํา Smasectomy ไม่ได้ผิด เพียงแต่ว่าการเย็บระยะส่วนที่เหลือ มันจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่บางลง ทําให้แรงดึง หรือ Pulling Force มันลดลง มันทําให้การกระชับแน่นได้ไม่เต็มที่

3. ส่วนอันที่ 3 เทคนิคที่คุณหมอใช้ ก็คือเป็นลักษณะของ SMAS Lift

Lift คือการยกขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะมีการเลาะชั้นนี้ลอยออกจากเนื้อเยื่อข้างใต้ ซึ่งเนื้อเยื่อข้างใต้ ถ้าด้านข้างมันจะมีต่อมน้ำลายหรือต่อม Parotid บังไว้ แต่หลังจากที่หน้าตัดต่อม Parotid ตรงนี้ ใต้กล้ามเนื้อนี้จะเป็นเส้นประสาททั้งหลายที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าหรือคู่ที่ 7 เพราะฉะนั้นถ้าเลาะไม่ดี เกิดโดนเส้นประสาทก็จะทําให้หน้าเบี้ยวได้ จะต้องเห็นด้วยตาและไม่ทําลายเส้นนี้ มันต้องใช้ความชํานาญในการเลาะ แต่ว่าการ SMAS Lift ก็คือเรายกแล้วดึงขึ้น แล้วเปลี่ยนตําแหน่งจากที่มันเคยอยู่ตรงนี้ เราอาจจะกลับไปเย็บไว้หลัง ยึดกับ Fascia หรือว่าเนื้อเยื่อแข็งแรงของหลังคอ ด้านบนเราก็จะยึดกับเนื้อเยื่อแข็งแรงที่เป็นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อของตัวขมับเอง ก็จะทําให้ยังคงลักษณะส่วนที่แข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านข้างไว้ และแรงดึงมันจะค่อนข้างกระชับ

SMAS Lift

และทําให้เราสามารถห่อหุ้มส่วนที่มันป่องออกของใบหน้าส่วนล่าง อาจจะเป็นต่อน้ำลาย อาจจะเป็นเนื้อเยื่อตรงนี้ที่มันห้อย มันทําให้เกิดแรงห่อตึงขึ้นไปได้จริง ๆ นะครับ อันนี้เป็นเทคนิคที่หมอใช้ หมอเลือกใช้การทํา SMAS Lift

แต่หมอบอกก่อนว่า Plication กับ Smasectomy เป็นวิธีมาตรฐานที่สามารถทําได้ ซึ่งแล้วแต่ความถนัดและประสบการณ์การใช้ของหมอ หมอแต่ละท่านไม่ได้ผิด อันนี้หมอบอกไว้ส่วนตัวว่าหมอใช้วิธีไหน แต่วิธี SMAS Lift มันอาจจะยากนิดหนึ่ง มันต้องเลาะค่อนข้างไกล และต้องระวังเรื่องเส้นประสาทให้มากนั่นเอง

ก็จะเห็นได้ว่าการยก SMAS ทําได้หลายแบบ แต่หมอไม่ได้บอกว่าวิธีไหนมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับ เป็นความรู้ว่าเผื่อเพื่อน ๆ คนไข้ทั้งหลาย พอหมอพูดถึง SMAS จะได้มีการคุยกันถึงว่าใช้วิธีไหนอะไร และเหมาะกับเราอย่างไร ทุกอย่างเป็นวิธีผ่าตัดสากลทั้งนั้นนะครับ และโอกาสหน้ามาเจอกัน สวัสดีครับ

รับชมคลิป ดึงหน้าชั้น SMAS คืออะไร มีวิธีผ่าตัดกี่แบบ? (ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะ)

ใครอยากปรึกษามีปัญหาคาใจ ทุกคำถาม..เรามีคำตอบ ส่งรูปประเมินส่วนตัวมาได้ ตามลิงก์ด้านล่าง หมอจะประเมินให้เองทุกคน